Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

 

 

 

News

 • Home

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020-21

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6ου ΚΥΚΛΟΥ

  Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια"

  (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management)

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

  Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια" (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) με δύο κατευθύνσεις:  "Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας " (Renewable Energy Technologies,) και "Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια" (Buildings Energy Management) που διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 18/9/2020.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier. Στην περίπτωση που επιθυμούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΠΜΣ ΑΠΕ-ΔΕΚ και να κλείσουν ραντεβού (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας). Περισσότερες πληροφορίες, η αναλυτική προκήρυξη αλλά και στοιχεία για το ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://ape.uowm.gr/

Postal Address

MSc " Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings"
Department of Mechanical Engineering
University of Western Macedonia
GR-50100, ΚILA KΟΖΑΝI
GREECE

 

Administration
Mrs. Anna Tsianaka
Tel. 24610 68225
e-mail: ape@uowm.gr