Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

 

 

 

 • Faculty

   

    GAVROS CONSTANTINOS CV Link  
    DOUVARTZIDES SAVVAS CV Link
    KAVADIAS KOSMAS CV Link
    KALDELLIS JOHN CV Link
    KARAYANNAKIS LUKAS CV Link
    KONDILI EMILIA CV Link
    NTINAS NIKOLAOS CV Link
    STIMONIARIS DIMITRIOS   CV Link
    TAOUSANIDIS NIKOLAOS CV Link  
    TSIAMITROS DIMITRIOS CV Link
                                                           CHRISTOFORIDIS GEORGIOS CV Link
       
     
       

Postal Address

MSc " Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings"
Department of Mechanical Engineering
University of Western Macedonia
GR-50100, ΚILA KΟΖΑΝI
GREECE

 

Administration
Mrs. Anna Tsianaka
Tel. 24610 68225
e-mail: ape@uowm.gr